SiMBA SiMBA Centrum

SiMBA

Centrum Zabawy i Edukacji

* ul. Pułaskiego 36/1 * 33-100 Tarnów * tel:14 62 77 142 * kom:506 993 943 *

***********************
www.simbacentrum.pl
kontakt@simbacentrum.pl

Copyright © 2012-2018 by www.simbacentrum.pl - Graphic Design by rtadek. All Rights reserved.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wybierz rodzaj zajęć:*
Imię i nazwisko dziecka:*
Wiek uczestnika:*
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:*
Adres zmieszkania rodzica/opiekuna:
Ulica, nr domu/mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Telefon kontaktowy:*
Email kontaktowy:*
Dodatkowe informacje/uwagi:
Przepisz kod z obrazka:*

Wypełniając powyższy formularz zgłoszeniowy:
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją zajęć w Centrum Nauki i Zabawy SiMBA w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczenu usług drogą elektroniczną;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć w Centrum Nauki i Zabawy SiMBA (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883);
  • wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, zawierającej zdjęcia z przebiegu zajęć w Centrum Nauki i Zabawy SiMBA
Zgadzam się na warunki zawarte w oświadczeniu*
(*) Pola obowiązkowe